Frihetspriset 1982

Första gången Contras frihetspris delades ut var 1982. Författaren Sven Stolpe tilldelades priset "för att han med stor kraft går i närkamp med marxismens frihetsfientliga krafter och förmår att på ett sällsynt slagkraftigt sätt ge uttryck för demokratiska och borgerliga ideal. Hans kamp mot förskingringen av kulturella värden och försämringen av skolväsendet bidrar dessutom verksamt till att upprätthålla den ideologiska grunden för ett framtida Sverige i frihet."
 
 
 

 
Frihetspriset 1984

Författaren, politikern och tv-profilen Andres Küng fick frihetspriset 1984 för att "han på ett brett fält förtjänstfullt arbetat för att uppmärksamma allmänheten på och engagera den i frågor som rör mänsklig frihet och värdighet. Detta engagemang har varit sakligt och outtröttligt och byggt på breda kunskaper. Genom att budskapet utformats lättillgängligt har det fått genomslagskraft i media och därmed positivt påverkat det allmänna medvetandet om dessa frågor i vårt land. Särskilt stora insatser har andres Küng gjort för att sprida kunskaper om situationen i de baltiska staterna, våra tidigare nästan okända grannländer, och Latinamerika."
 
 
 

 
Frihetspriset 1986

Sedan blev det Sven Rydenfelts tur att få frihetspriset. "Han får priset för den långa rad kraftfulla och principfasta inlägg för den fria marknadsekonomin som han genom åren gjort i debatten." I Contras intervju med Rydenfelt i nummer 5-1986 påpekades att han hade skrivit en doktorsavhandling om kommunismen i Sverige, vilket han själv höll med om att det inte var ett normalt ämne inom nationalekonomin.
 
 
 

 
Frihetspriset 1992

Den fjärde och troligen siste mottagaren av frihetspriset var journalisten Claes Nydahl. Han förärades priset i samband med Contras 100-nummersfest den 14 november "för hans kamp för yttrandefriheten i strid mot det politiska och byråkratiska etablissemanget". Han startade Radio Nova i maj 1988 som han höll på med professionellt till 1995.
 
Läs också om
desinformationspriset.se